Provozní řád Turistické základny TJ Sokol II Prostějov ve Ptenském dvorku

 

  • Hosté jsou ubytovaní v chatkách podle požadavků na počty lůžek, nebo jsou jim určena místa pro postavení stanů.

 

  • Motorová vozidla mohou užívat pouze ubytovaní, pracovníci TJ Sokol II Prostějov a obsluhy a služby pro areál! Povolená maximální rychlost v areálu a na lesní komunikaci je 10 km /hod.

 

  • Rozdělávání ohně jen na vyhrazených místech.

 

  • Od 22.00 hod. do 06.00 hod. je nutno dodržovat klidový režim (snížit decibely svoje i techniky).

 

  • Zákaz trhání bylin, rostlin, lovu ryb a živočichů, kácení stromů a keřů.

 

  • Škody na majetku TJ Sokol II Prostějov hradí ubytovaní, pokud je zaviní.

 

  • Při nástupu nahlásí hosté den a čas odjezu. Před odjezdem uklidí chatku (podlaha, lednička) a vrátí zapůjčené věci.

 

  • Ubytovaní hosté jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků TJ Sokol II Prostějov.

 

  • Rodiče nesou plnou zodpovědnost za chování a vystupování nezletilých dětí, případně za jejich zranění.

 

  • TJ Sokol II Prostějov ručí jen za věci v areálu Turistické základny, pokud jsou uzamčeny v chatkách. Za majetek ve stanech TJ Sokol II Prostějov neručí.

 

 • Hygiena ubytovaných je zásadně prováděna ve sprchách a WC. Není povoleno prát v potoce.

 

Tento Provozní řád Turistické základny byl schválen Výborem TJ Sokol II Prostějov a platí od 1. 1. 2016 do odvolání.


 

Naši partneři:

PVznak SMP1

logo kraje1

Go to top